Sylwadau

  • Dr Dawn Knight: Rwy'n aelod o dîm sy'n gweithio ar brosiect pwysig newydd sy
  • ubuntucymraeg: Cytuno. Fe fues i'n rhedeg Unity wedi iddo gael ei gyflwyno.
  • Huw: Methu deud dwi rhy hoff o Unity, mae'n andros o drwm, yn enw
  • ubuntucymraeg: Gan fod Linux Mint yn cymryd Ubuntu, ei addasu a'i ail-becyn
  • Huw: A fydd enw'r wefan ma rwan yn newid i Ubuntu a Mint Cymraeg?

Conky Manager

Un o dempledi Conky Manager yn rhedeg ar Linux Mint

Un o dempledi Conky Manager yn rhedeg ar Linux Mint

Mae Conky Manager yn cynnig ffordd hawdd o gyflunio Conky heb orfod golygu ffeil .conky yn eich plygell cartref. Daw’r rhaglen gyda llwyth o dempledi parod ar gyfer Conky, a gellir gweld sgrinluniau o’r rhain ar waith ar wefan Webupd8.

Cyn gosod Conky Manager mae angen gosod conky yn gyntaf naill ai drwy Canolfan Meddalwedd Ubuntu neu drwy agor terfynell a chopio a gludo sudo apt-get install conky.

Dyw Conky Manager ddim yn y cronfeydd meddalwedd eto, felly i’w osod bydd angen agor terfynell a chopio a gludo’r llinellau canlynol fesul un, gan bwyso enter rhwng pob un:

sudo apt-add-repository -y ppa:teejee2008/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install conky-manager

Ubuntu Edge yn torri’r record am brosiect ariannu torfol

Y stori’n llawn ar wefan Technoleg y BBC.

Defnyddio Platfform Dysgu Hwb ar Linux

Y llynedd cyhoeddodd Leighton Andrews fwriad Llywodaeth Cymru i greu platfform dysgu digidol newydd i Gymru o’r enw Hwb. Mae’r Hwb yn weithredol erbyn hyn, ac yn defnyddio proffil Addysg Cymru ar iTunesU fel ffordd o gynnig mynediad at lawer o’r adnoddau. Does dim fersiwn Linux o iTunes ar gael, ac nid yw iTunes yn gweithio drwy Wine. Mae modd gweld a defnyddio’r adnoddau sydd ar Hwb ar beiriant Linux serch hynny drwy lwytho a gosod TunesViewer. Mae pecyn .deb ar gael o wefan TunesViewer ar gyfer Ubuntu a Mint, a ffeil .apk ar gyfer Android.

Proffil Addysg Cymru ar TunesViewer, yn rhedeg ar Linux Mint

Proffil Addysg Cymru ar TunesViewer, yn rhedeg ar Linux Mint

Ubuntu ar gyfer tabled

Mark Shuttleworth yn cyhoeddi Ubuntu ar gyfer tabled.

Rheoli Raspberry Pi drwy VNC o beiriant Ubuntu

Dyma gyfarwyddiadau defnyddiol a hawdd i ddilyn am sut i redeg gweinydd TightVNC ar y Raspberry Pi, a chleient i’w reoli ar beiriant Ubuntu.

Rheoli Raspberry Pi o beiriant Ubuntu

Rheoli Raspberry Pi o beiriant Ubuntu

Steam ar gyfer Linux

Mae’r cwmni sy’n gyfrifol am y platfform gêmau poblogaidd Steam wedi rhyddhau fersiwn beta o’i cleient ar gyfer Linux. Gellir ei osod yn rhad ac am ddim drwy lwytho pecyn .deb, a rhoi clec ddwbwl i’r pecyn hwnnw. Bydd Canolfan Meddalwedd Ubuntu yn gwneud y gweddill. Wedi mynd ati i greu cyfri ar Steam ewch ati i bori’r rhestr o gêmau sydd ar gael ar gyfer Linux.

Darllen gweddill Steam ar gyfer Linux

Raspberry Pi

Cyfrifiadur bach maint cerdyn credyd sy’n medru rhedeg fersiwn ysgafn o Linux yw’r Raspberry Pi. Cafodd ei ddatblygu’n wreiddiol er mwyn hybu dysgu rhaglennu cyfrifiadurol mewn ysgolion, ac mae ar gael am £25 yn unig.

Er mai bwriad addysgol oedd i’r Raspberry Pi, mae llawer o bobl wedi darganfod dulliau eraill o’i ddefnyddio. Mae’n rhedeg o gerdyn SD, a dim ond 512MB o RAM sydd arno, felly peidiwch disgwyl gwyrthiau!

Gellir llwytho un o nifer o wahanol systemau gweithredu ar y cerdyn SD, ac mae un fersiwn o’r enw Raspbmc yn troi eich Raspberry Pi yn ganolfan gyfryngau. Mae’r ffaith ei fod yn medru chwarae fideo HD yn ei wneud yn ddeniadol iawn at y diben hwn.

Y fersiwn sy’n cael ei argymell gan Sefydliad Raspberry Pi yw Raspbian Wheezy, fersiwn addasedig o Debian sy’n cynnwys penbwrdd LXDE. Mae modd newid iaith system Raspbian Wheezy i’r Gymraeg o’r Saesneg diofyn.

I osod y Gymraeg ar y Raspberry Pi bydd angen agor terfynell a theipio:

sudo dpkg-reconfigure locales

chwilio am cy_GB gyda’r saethau fyny a lawr ar eich bysellfwrdd, a defnyddio’r bylchwr i’w ddewis. Mae’n werth cadw at y fersiynau UTF-8 wrth osod ieithoedd, a pheidio tynnu en_GB.UTF-8.

Darllen gweddill Raspberry Pi

Pori’r we’n anhysbys gyda Tor

Dyma sut i osod a rhedeg pecynnau Tor a Vidalia ar gyfer cuddio eich cyfeiriad IP wrth bori’r we. Mae Tor yn gallu amddiffyn eich preifatrwydd drwy sicrhau nad oes modd i bobl sy’n gwylio’ch cysylltiad rhyngrwyd, gan gynnwys y cwmni sy’n darparu eich cysylltiad rhyngrwyd, wybod na chofnodi pa safleoedd yr ydych yn ymweld â nhw. Mae hefyd yn atal y safleoedd yr yr ydych yn ymweld â nhw rhag cofnodi eich cyfeiriad IP a’ch lleoliad.Tor

Cam 1 – Llwytho ac echdynnu: Llwythwch y pecyn o dudalen lawrlwythiadau gwefan Tor, a’i gadw ar eich cyfrifiadur. Rhowch glic dde i’r pecyn a dewis Echdynnu Yma o’r ddewislen.

Cam 2 – Rhedeg Tor: Agorwch y blygell sy’n cynnwys y pecyn wedi ei echdynnu – mwy na thebyg mai tor-browser_en-US fydd enw’r blygell -  a rhoi clic ddwbl i’r ffeil start-tor-browser. Yn y ddewislen sy’n agor dewiswch Gweithredu (Run).

Cam 3 – Dysgu am ddiogelwch: Darllenwch y ddogfennaeth sy’n esbonio pam bod angen Tor a sut i aros yn anhysbys.

Darllen gweddill Pori’r we’n anhysbys gyda Tor

Ubuntu 12.10

Cafodd fersiwn newydd o Ubuntu ei ryddhau ar Hydref 18, 2012. I uwchraddio i Ubuntu 12.10 agorwch y Rheolwr Diweddariadau a rhoi clec i Uwchraddio.

Cyflwyniad i Ubuntu | Beth sy’n newydd yn Ubuntu 12.10

Darllen gweddill Ubuntu 12.10

Lansiwr Unity: arbrofi gyda OpenShot

Fideo byr sy’n arbrofi gyda OpenShot, Gimp a recordMyDesktop. Mae OpenShot yn defnyddio Blender i animeiddio’r teitlau.

Cerddoriaeth: Draw ar y Mynydd, Cleif Prendelyn, Record Hir Lleisiau. Ar gael yn rhad ac am ddim o wefan y Faner Newydd.