Sylwadau

  • Dr Dawn Knight: Rwy'n aelod o dîm sy'n gweithio ar brosiect pwysig newydd sy
  • ubuntucymraeg: Cytuno. Fe fues i'n rhedeg Unity wedi iddo gael ei gyflwyno.
  • Huw: Methu deud dwi rhy hoff o Unity, mae'n andros o drwm, yn enw
  • ubuntucymraeg: Gan fod Linux Mint yn cymryd Ubuntu, ei addasu a'i ail-becyn
  • Huw: A fydd enw'r wefan ma rwan yn newid i Ubuntu a Mint Cymraeg?

Cuddio testun mewn delwedd neu ffeil sain

Gyda rhaglen Steghide sydd ar gael drwy’r Rheolwr Pecynnau Synaptic mae modd i ti guddio testun neu neges mewn delwedd. Nid dyma’r ffordd orau o gadw gwybodaeth yn gudd a diogel, ond mae’n gallu bod yn hwyl!

Cyn dechrau gwna’n siwr bod gen ti ddelwedd addas ar gyfer cuddio gwybodaeth ynddi, a gwybodaeth mewn ffeil .txt i’w chuddio. Yn yr achos hon rwy wedi rhoi ffeiliau o’r enw ffotograff.jpg a neges.txt yn fy mhlygell cartref. Wedi i fi lwytho Steghide drwy Synaptic gallaf agor terfynell a theipio

steghide embed -cf ffotograff.jpg -ef neges.txt

gan roi cyfrinair ddwywaith i gadw’r wybodaeth yn gudd. Rwy’n gweld y neges isod:

steghide embed -cf ffotograff.jpg -ef neges.txt
Enter passphrase:
Re-Enter passphrase:
embedding “neges.txt” in “ffotograff.jpg”… done

Dyna ni – mae’r testun oedd yn neges.txt wedi ei guddio yn ffotograff.jpg. Bydd yn rhaid i berson arall sydd eisiau cael hyd i’r testun yn y ffotograff wybod y cyfrinair, a theipio

steghide extract -sf ffotograff.jpg

mewn terfynell.

steghide extract -sf ffotograff.jpg
Enter passphrase:
wrote extracted data to “neges.txt”

Gall Steghide guddio gwybodaeth mewn ffeiliau JPEG, BMP, WAV ac AU. Mae modd gwneud llawer mwy gyda Steghide ee amgryptio’r wybodaeth hefyd.

Os wyt ti wedi llwytho Steghide ceisia ddod o hyd i’r neges rwy wedi cuddio yn y ffeil ffotograff.jpg. Y cyfrinair i gael y wybodaeth o’r ffeil hon yw gaircudd.

Anfon ymateb os wnei di lwyddo.

Ymateb

 

 

 

Mae modd defnyddio'r tagiau HTML hyn

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word