Sylwadau

  • Dr Dawn Knight: Rwy'n aelod o dîm sy'n gweithio ar brosiect pwysig newydd sy
  • ubuntucymraeg: Cytuno. Fe fues i'n rhedeg Unity wedi iddo gael ei gyflwyno.
  • Huw: Methu deud dwi rhy hoff o Unity, mae'n andros o drwm, yn enw
  • ubuntucymraeg: Gan fod Linux Mint yn cymryd Ubuntu, ei addasu a'i ail-becyn
  • Huw: A fydd enw'r wefan ma rwan yn newid i Ubuntu a Mint Cymraeg?

Llyfr Ubuntu yn rhad ac am ddim

Mae llyfr pdf newydd Getting Started with Ubuntu 12.04 ar gael nawr i’w lwytho’n rhad ac am ddim. Fel mae’r teitl yn awgrymu mae wedi ei dargedu at bobl sy’n dechrau defnyddio Ubuntu ac felly’n canolbwyntio ar dasgau cyffredin a dod yn gyfarwydd â’r penbwrdd. Gellir ei lwytho drwy Ganolfan Meddalwedd Ubuntu a bydd copi yn cael ei gadw yn /opt/getting-started-with-ubuntu-12.04/, neu’n syth o wefan ubuntu-manual.org.

Darllen gweddill Llyfr Ubuntu yn rhad ac am ddim

Gimp 2.8

Mae’r rhaglen golygu graffeg poblogaidd Gimp – ateb Linux i Photoshop – wedi rhyddhau fersiwn Gimp 2.8. O’r diwedd mae modd defnyddio Gimp fel rhaglen un ffenest, yn hytrach nag agor ffenestri gwahanol ar gyfer delweddau a dewislenni.

Fydd Gimp 2.8 ddim yn dod yn rhan o gronfeydd swyddogol Ubunu tan fersiwn 12.10. I lwytho Gimp 2.8 nawr copiwch a gludwch y côd hwn mewn terfynell, a phwyso Enter ar ôl bob llinell.

sudo add-apt-repository ppa:otto-kesselgulasch/gimp
sudo apt-get update
sudo apt-get install gimp

Os ydych yn uwchraddio o fersiwn gynharach defnyddiwch y y llinell isod yn lle’r un olaf.

sudo apt-get dist-upgrade

Gimp 2.8

Gimp 2.8

 

Ubuntu 12.04

Fideo gan OMG Ubuntu sy’n amlinellu’r hyn sy’n newydd yn Ubuntu 12.04.

Llwytho rhaglenni BBC iPlayer

Mae rhaglen get-iplayer yn galluogi defnyddwyr Ubuntu i lwytho copi cadw MP4 o raglenni o wefan iPlayer BBC. I lwytho’r meddalwedd chwiliwch am get-iplayer yng Nghanolfan Meddalwedd Ubuntu –  bydd CMU yn sicrhau bod pecynnau eraill sydd angen i redeg y rhaglen yn cael eu llwytho hefyd.

Rhaglen llinell orchymyn yw get-iplayer, ac mae cyfarwyddiadau ar sut i’w defnyddio ar eu gwefan. Dyma un enghraifft o’r rhaglen ar waith. Dylid defnyddio terfynell i weithredu’r gorchmynion.

Chwilio am ddrama Inside Men: get_iplayer –type=tv “Inside Men”

sy’n rhoi’r canlyniad hwn i ni: INFO: 1 Matching Programmes 399: Inside Men – Episode 1, BBC One

Llwytho’r rhaglen drwy ddefnyddio’r rhif o’r canlyniad: get_iplayer –get 399 fydd yn llwytho ffeil MP4 o safon dda a maint cymharol fawr (350mb) i’ch plygell cartref.

Canllaw gosod rhaglenni a meddalwedd

Er mwyn sicrhau bod gwybodaeth am bynciau pwysig ar gael yn hawdd, a’r wybodaeth honno’n gyfredol, dyma dudalen ar sut i osod meddalwedd ar Ubuntu. Gellir mynd ati drwy glicio’r ddolen Gosod Rhaglenni yn y ddewislen ar frig y blog.

Mae’n cynnwys gwybodaeth am Ganolfan Meddalwedd Ubuntu, ffeiliau .deb, a sut i ddefnyddio Apt.

Tynnu sgrînlun o ran o’r sgrîn

Ar Ubuntu a nifer o systemau gweithredu eraill mae bysell PrtSc yn tynnu sgrînlun o’r sgrîn gyfan. Os oes angen llun o ran o’r sgrîn mae’n rhaid agor Gimp i olygu’r sgrînlun, neu newid gosodiadau Gimp cyn tynnu’r sgrînlun. Mae estyniad Area Screenshot yn gwneud hyn yn hawdd drwy greu llwybr byr ar gyfer y gwaith.

Darllen gweddill Tynnu sgrînlun o ran o’r sgrîn

Hacio’r Iaith 2012

Cynhadledd agored ar y we a thechnoleg sy’n rhoi’r cyfle i bobol i ddod i gyflwyno eu profiadau ac i ddysgu oddi wrth ei gilydd mewn awyrgylch braf, hamddenol a thrwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd cynhadledd 2012 yn cynnwys sesiwn dan arweiniad Mark Jones am gyfieithu Ubuntu ar Launchpad.

Adeilad Parry-Williams, Prifysgol Aberystwyth, ar benwythnos Ionawr 27-28, 2012.

Manylion ar y wici | Poster

Gpaste: rheolwr clipfwrdd Gnome

Mae Gpaste yn declyn defnyddiol sy’n arbed y defnyddiwr rhag gorfod symud yn ôl ac ymlaen rhwng ffeiliau yn copïo a gludo testun a delweddau. Gall fod yn arbennig o ddefnyddiol wrth gyfieithu, blogio neu olygu dogfennau testun.

Darllen gweddill Gpaste: rheolwr clipfwrdd Gnome

Clic dde yn Nautilus

Fel y rhan fwyaf o reolwyr ffenestri mae gan Nautilus ddewsilen clic dde sy’n cynnwys pethau fel dileu, creu plygell ayb, yn dibynnu ar y cyd-destun. Mae modd ychwanegu llawer mwy o ddewisiadau drwy lwytho Nautilus Actions Extra, pecyn o sgriptiau defnyddiol ar gyfer Nautilus.

Darllen gweddill Clic dde yn Nautilus

Swp brosesu delweddau gyda Converseen

Er bod modd defnyddio ImageMagick i drosi, addasu a phrosesu delweddau, nid yw defnyddio terfynell at ddant pawb. Mae Converseen yn rhaglen gyda rhyngwyneb graffegol sy’n defnyddio ImageMagick i wneud y gwaith. I’w osod copia, gludo a gweithredu’r canlynol mewn terfynell fesul llinell.

sudo add-apt-repository ppa:faster3ck/converseen
sudo apt-get update
sudo apt-get install converseen

Gwefan Converseen | Sgrînluniau